//
you're reading...
Uncategorized

از برکات نظام ولی فقیه , قتل کاهش یافته , تجاوز افزایش پیدا کرده

ابتکار: معاون مبارزه با جرايم جنايي پليس آگاهي ناجا از کاهش 10 درصدي وقوع قتل وافزايش 1.2 درصدي تجاوز به عنف در کشور خبر داد و گفت: صد در صد آدم ربايي‌ها کشف شدند.
سرهنگ هادي مصطفايي روز دوشنبه در نشستي خبري با اعلام اينکه جرائم جنايي جزو حساسترين موضوعاتي است که پليس آگاهي به آن رسيدگي مي‌کند اظهار داشت: اين جرائم به سبب اينکه با جان، ناموس و حيثيت افراد در ارتباط است اهميت ويژه اي دارد و بر اساس دستور رئيس پليس کشور به صورت ويژه با جرائم جنايي برخورد مي‌شود. وي ادامه داد: مهمترين محور در جرائم جنايي، بهره گيري از روش‌هاي علمي، اطلاعاتي و بانک اطلاعات است. سعي مي‌کنيم مدارک و مستنداتي که در مورد وقوع جرم وجود دارد را به خوبي جمع آوري کنيم تا از گرفتار شدن افراد بيگناه در مرحله پيجويي جلوگيري کنيم. مي‌توانم به جرات بگويم ميزان افراد بيگناه دستگير شده در هنگام تحقيقات مقدماتي کمتر از تعداد انگشتان دست است. به گفته سرهنگ مصطفايي، استفاده از اقدامات اطلاعاتي و علمي مي‌تواند در مراحل دادرسي و صدور راي در مراجع قضايي بسيار تاثيرگذار باشد و ابهام‌ها براي قاضي رفع شود و هر گونه فرصت فرار از جرم را از مجرم بگيرد. در گذشته ممکن بود پرونده‌هايي که با اجبار متهمان تکميل مي‌شد در مرحله رسيدگي با انکار متهم و ايجاد شک و شبهه به مشکل برخورده و متهم از جرم تبرئه شود. اما خوشبختانه با اقدامات اطلاعاتي هرگونه فرصت سوء استفاده از مجرمان سلب مي‌شود. معاون مبارزه با جرائم جنايي پليس آگاهي با اعلام اينکه در سال جاري 269 قتل رخ داده در سالهاي گذشته کشف شد گفت: اگر در پرونده اي ماموران به نتيجه نرسند آن پرونده از چرخه رسيدگي خارج نمي‌شود و بار ديگر تيمي مجرب تر رسيدگي به آن را در دستور کار قرار مي‌دهند تا حق مردم به خوبي ادا شده و مجرم در چنگال قانون گرفتار شود. وي در خصوص جرائم زنجيره اي مانند قتل‌هاي سريالي اظهار داشت: خوشبختانه در دو سال گذشته با سازوکارهاي انديشيده شده و رصد وقايع قتل سريالي نداشتيم اگر چه قتل‌هايي با 3 مقتول رخ داده اما از نظر پليس سريالي نبوده است. وي همچنين با اشاره به اينکه ماموران پليس آگاهي استانها با يکديگر عمليات مشترک انجام مي‌دهند افزود: خوشبختانه انجام عمليات‌هاي مشترک ميان پليس‌هاي آگاهي استانها را تقويت کرده ايم ضمن اينکه اميدواريم بتوانيم با سازوکارهاي اجرايي تعامل خوبي با ساير سازمان‌ها برقرار کنيم. به عنوان مثال اگر فردي مورد تجاوز قرار مي‌گيرد بتوانيم با سازوکارهاي لازم پس از وقوع اين حادثه به فکر مشاوره و درمان او باشيم.
کاهش 10 درصدي وقوع قتل
سرهنگ مصطفيايي با اعلام کاهش 10 درصدي قتل در 9 ماهه امسال گفت: نرخ وقوع قتل در سال گذشته 2.9 نفر در هر يکصدهزار نفر جمعيت بود. خوشبختانه امسال وقوع قتل 10 درصد کاهش يافته که پيش بيني مي‌کنيم امسال نرخ وقوع به 2.9 نفر برسد. البته پرونده اتباع خارجي در کشور نيز رسيدگي مي‌شود که اگر آنها را کم کنيم نرخ وقوع باز هم کاهش مي‌يابد. وي با اعلام اينکه 24 درصد مقتولان را زن‌ها تشکيل مي‌دهند افزود: متاسفانه در 63 درصد قتل‌ها زن‌ها قرباني خشونت اطرافيان مي‌شوند اين در حاليست که امسال با تلاش گسترده توانستيم 85 درصد قتل‌هاي رخ داده را کشف کنيم.به گفته معاون مبارزه با جرائم جنايي پليس آگاهي سهم سلاح سرد در وقوع قتل‌هاي 9 ماهه نخست امسال 36.3 درصد است در حاليکه اين آمار در مدت مشابه سال گذشته 40 درصد بود. البته وقوع چند حادثه همانند قتل يکي از ورزشکاران در کرج و رسانه اي شدن آن، استفاده از سلاح سرد کاهش يافت. وي در مورد علل وقوع قتل در کشور گفت: 30 درصد قتل‌ها به دليل اختلافات قتلي و نزاع، 12.8 نزاع خياباني، 6.5 درصد سرقت، 18 درصد مسائل منکراتي و اخلاقي، 15 درصد اختلافات خانواده و 8.7 درصد ساير موارد را شامل مي‌شود اين در حاليست که در 31 درصد از قتل‌ها نسبت فاميلي وجود دارد که اين آمار در سال گذشته 34 درصد بود.
کاهش 11 درصدي ارتکاب سرقت مسلحانه
وي از کاهش 11درصدي ارتکاب سرقت مسلحانه خبر داد و گفت: وقوع سرقت مسلحانه نسبت به سال 81، يک سوم کاهش يافته است. اين در حاليست که 70 درصد سرقت‌هاي رخ داده شده در سال جاري از سوي ماموران کشف شده است. بر اساس آمارها 38 درصد سرقت‌هاي مسلحانه را سرقت خرد شامل اموال زير 200 هزار تومان و 8.5 درصد نيز بانک‌ها و طلا فروشي‌ها تشکيل مي‌دهند ضمن اينکه در اين مدت 25 باند که به صورت سازمان يافته اقدام به سرقت مسلحانه مي‌کردند شناسايي و متلاشي شدند.وي در پاسخ به سئوال مهر در خصوص نرخ وقوع قتل در سرقت‌هاي مسلحانه گفت: خوشبختانه وقوع قتل در سرقت‌هاي مسلحانه بسيار کاهش يافته است و در سال جاري شايد ميزان وقوع قتل در سرقت مسلحانه به تعداد انگشتان يک دست هم نرسد.
کشف صد در صدي آدم ربايي


به گفته مصطفيايي در 9 ماهه نخست امسال ميزان وقوع آدم ربايي 17 درصد کاهش يافته است و صد در صد آدم ربايي‌ها به دليل حساسيت‌هاي ويژه و بسيج پليس آگاهي کشف شده است. خوشبختانه در اين مدت هيچ آدم ربايي که منجر به اخاذي موفق شود نداشتيم. بر اساس آمارها 48 درصد پرونده‌هاي آدم ربايي مربوط به اختلافات مواد مخدر و معامله بر سر آن است و 18 درصد تنها بر سر اخاذي و دريافت پول انجام مي‌شود.وي افزود: 60 درصد آدم ربايي‌هاي کشور در 5 استان شرقي و مرزي کشور رخ مي‌دهد.
افزايش 1.2 درصدي تجاوز به عنف و تعرض جنسي
مصطفايي با بيان اينکه پرونده‌هاي تجاوز به عنف و تعرض جنسي در 9 ماهه نخست امسال 1.2 درصد رشد داشته است، گفت: در بحث رسيدگي به پرونده‌هاي تجاوز به عنف چند سازوکار پيش بيني شده است و مهمترين بحث اين است که پليس خودش را تنها به تجاوز به عنف محدود نکرده و با گسترش دايره نگاه موارد سوء استفاده نيز جزو پرونده‌هاي تجاوز به عنف رسيدگي مي‌شود. از تمام قربانيان تجاوز جنسي به پليس مراجعه کنند چرا که هويت آنها محفوظ مي‌ماند و پليس زن به منظور سهولت آنها در ارائه شکايت به پرونده آنها رسيدگي مي‌کند. همچنين مي‌خواهيم تا قربانيان ضمن شکايت از بوجود آوردن فرصت تکرار اين جرايم جلوگيري کنند.وي ادامه داد: امسال 11 فقره پرونده تجاوز به عنف به پليس آگاهي ارجاع شد که 93 درصد آنها را کشف کرديم. اين در حاليست که فرمانده نيروي انتظامي خواستار کشف صد در صدي و رسيدگي سريع به پرونده‌هاي تجاوز به عنف است.به گفته معاون مبارزه با جرائم جنايي پليس آگاهي در 9 ماهه امسال 3 نفر که اقدام به سوء استفاده جنسي از زنان مي‌کردند کشف و به همراه پرونده به مراجع قضايي معرفي شدند.مصطفايي بار ديگر خواستار شکايت عليه متجاوزان شد و گفت: قربانيان اين جرم بايد بدانند که هويت آنها فاش نمي‌شود و اگر نمي‌خواهند مراجعه حضور داشته باشند مي‌توانند با تنظيم نامه و ارسال ايميل اطلاعات فرد متجاوز و پرونده را در اختيار پليس قرار دهند تا هر چه سريعتر به اين موضوع رسيدگي شود.وي در مورد تجاوز به همجنس نيز گفت: سوء استفاده از همجنسان در هر دو بخش مذکر و مونث وجود دارد و تجاوز به عنف مذکر بيشتر در کودکان رخ مي‌دهد.
تهيه فيلم و عکس عاملي براي ادامه تجاوز به افراد
وي با اشاره به اينکه ممکن است بسياري از افرادي که مورد تجاوز قرار مي‌گيرد براي شکايت به پليس يا مراجع قضايي مراجعه نکنند گفت: افراد بيشتر از روش اغفال و فريب استفاده مي‌کنند و طعمه‌هاي خود را به مکان‌هاي مورد نظرشان مي‌کشانند. آنها با چرب زباني و معرفي خود به عناوين مختلف اعتماد قرباني را جلب کرده و سپس به او تعرض مي‌کنند در همين پرونده‌ها ممکن است افراد اقدام به تهيه فيلم و عکس کرده تا بتوانند سوء استفاده‌هاي جنسي يا مالي خود را از قرباني ادامه دهند. اگر افراد اقدام به شکايت نکنند اين سوء استفاده همچنان ادامه خواهد داشت.به گفته مصطفايي، بچگي، طمع و روياهاي خيالي مهتمرين عللي است که افراد را در دام متجاوزان گرفتار مي‌کند. اگر اين جرم پنهان بماند ما نمي‌توانيم آمار دقيقي از آن داشته باشيم و وقوع آن همچنان ادامه خواهد داشت.
روابط غير متعارف يکي از علل مهم وقوع قتل
وي روابط غير متعارف را يکي از علل مهم وقوع قتل برشمرد و گفت: اين روابط آثار زيادي در پي دارد و پنهان نگه داشتن آن ممکن است مننجر به وقوع قتل يا جرائم ديگر شود. افراد بايد مراقب پيامک‌ها و مهماني‌ها باشند. تعدادي از قتل‌هاي کشور پس از روابط غير متعارف رخ مي‌دهد که تاسف برانگيز است.وي از تشکيل 5 پرونده کودک آزاري منجر به مرگ از 9 ماهه نخست امسال خبر داد و گفت: در اين مدت 5 پرونده در استانهاي مختلف تشکيل شده است که در يکي از آنها يک زن و شوهر غير ايراني که به جرم حمل مواد مخدر محکوم به زندان شده بودند فرزند خود را نزد يکي از هموطنانشان قرار دادند که او نيز اقدام به سوء استفاده از کودک و کودک آزاري کرده بود.مصطفايي در پاسخ به سئوال خبرنگار که وضعيت ايران در ميان ساير کشورها از نظر نرخ وقوع قتل چگونه است گفت: بر اساس بررسي‌هايي که در سال 2003 در ميان کشورهاي هم جمعيت انجام شد ايران در ميان 114 کشور از نظر کمترين نرخ وقوع قتل رتبه 34 را به دست آورد.وي همچنين در پاسخ به سئوال ديگري در مورد مهمترين پرونده رسيدگي شده در 9 ماهه نخست امسال گفت: شناسايي 2 مرد که مرتکب به قتل 3 نفر زن پس از ريختن طرح دوستي شده بودند مهمترين پرونده در 9 ماهه امسال است چرا که اگر اين افراد دستگير نمي‌شدند باز هم ممکن بود مرتکب قتل شوند. اگر چه وقوع اين 3 قتل که با انگيزه سرقت انجام شده بود از نظر ما سريالي نيست. آنها طعمه‌هاي خاص خود را که نياز به کمک داشتند شناسايي و آنها را به قتل مي‌رساندند.

Advertisements

About arianzolfaghari

I am journalist/Photograph from Iran.

گفت‌و‌گو‌ها

هنوز دیدگاهی داده نشده است.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

آرشیو اخبار روز لطفا روی تاریخ روز کلیک کنید

ژانویه 2013
د س چ پ ج ش ی
« دسامبر   فوریه »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

آمار بینندگان وب نوشت

  • 312,069 آمار کل بازدیدکنندهاتا این لحظه

مصاحبه آرین میرذوالفقاری با تلويزيون زندانيان سياسى- ويژه اول مى و كارگران زندانى- ٢۸اوريل ٢٠١٣

گفتگوی آرین میرذوالفقاری با صدای آمریکا VOA

آرین میرذوالفقاری: تنها به آزادی وطنم می اندیشم .

برای مشترک شدن در این وب‌نوشت از راه رایانامه و دریافت آگاه‌سازی درباره‌ی نوشته‌های تازه، رایانشانی خود را وارد نمایید.

به 4,994 مشترک دیگر بپیوندید

آرین میرذوالفقاری :سه شنبه های اعتراضی در مقابل سفارت ننگین جمهوری اسلامی در استکهلم

آتش زدن عکس خامنه ای و خمینی استکهلم توسط مخالفین جمهوری اسلامی جمعه ۱۴ ژوئن ۲۰۱۳

سخنرانی آرین میرذوالفقاری در حمايت ازآزادی زندانیان سیاسی 20 ژوئن 2013 استکهلم

آرین میرذوالفقاری : مراسم باشکوه روز جهانی کارگر ، یک مای ، سوئد 2013

مصاحبه آرین میر ذو لفقاری با مردم تی وی

تظاهرات جهانی جهت آزادی زندانیان سیاسی 5 نوامبر 2011

به فیس بوک من خوش امدید

لطفا از فیس بوک من دیدن فرمائید

صفحه تویتر من

ما را در تویتر دنبال کنید

یوتیوب من دیدن فرمائید

اخرین خبرهای ایران

Advertisements
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: