//
you're reading...
Uncategorized

توافقنامه هسته ای یا چراغ سبز دیگر به خامنه ای برای دستابی به بمب اتمی توسط 1+5

9636_4712283064709_173408338_n

توافقنامه هسته ای بین جمهوری اسلامی و گروه 1+5 به نظر من یک چراغ سبز دیگر به خامنه ای برای رسیدن به بمب اتمی است. قبلا این چراغ سبزها داده شده بود اما ناتوانی رژیم برای تولید بمب تا کنون شاید باعث مستاصل شدن آمریکا و متحدانش نیز شده باشد!
طبق این توافقنامه رژیم موظف به برآورد بیست و اندی شرط در ظرف شش ماه است. بیخود نیست خامنه ای این توافقنامه را یک پیروزی و «نرمش قهرمانانه» قلمداد می کند. این توافقنامه نمی تواند جدی باشد زیرا که هر عقل سلیمی می گوید این بیست و اندی شرط می بایستی دسته بندی شده و در فازهای اجرایی در ظرف مدت زمان های معین شده صورت بگیرد. بعنوان مثال در اولین قدم رژیم می بایستی اورانیوم 20% را در ظرف دو هفته (یا هر مدت زمانی که برای رقیق کردن آن نیاز است) رقیق کند و در ازای آن بخشی از تحریم ها برداشته شوند و این روند تا اجرای کامل آن در ظرف شش ماه ادامه یابد. در اینصورت می توان یقین حاصل کرد که هم رژیم و هم گروه 1+5 واقعا خواهان حل مسئله هسته ای رژیم هستند. اما این توافقنامه به نظر می رسد برای فریب مردم تنظیم شده باشد: با این توافقنامه اوباما و گروه 1+5 به ایرانیان و جهانیان نشان می دهند که رژیم را با دیپلماسی مجبور به تن دادن به مفاد این توافقنامه و متوقف کردن فعالیت های هسته ایش نموده و آن را یک پیروزی برای تلاش های دیپلماتیک خود قلمداد می کنند. در حالی که در واقع رژیم شش ماه وقت دارد تا این شرایط را برآورده کند. مفهوم این توافقنامه این است که رژیم در واقع می تواند همه این شرایط را به کندی برآورده کند یا اصلا برآورده نکند و در عین حال پروژه اتمی خود را تکمیل کند و گروه 1+5 نمی تواند هیچ اقدامی تا قبل از سر رسیدن مدت زمان شش ماه انجام دهد. باید شش ماه صبر کند.

آیا شش وزیر امور خارجه سیاستمداران ساده لوحی هستند که چنین توافقنامه ای را امضاء کرده اند؟ مسلما اینگونه نیست.

asht

برای من هیچ جای تردیدی باقی نمانده که امریکا و متحدانش با این توافقنامه ننگین نشان داده اند که در واقع مخالفتی با اتمی شدن رژیم ندارند.
اما دلایل مخالف نبودن آنها با اتمی شدن حکومت اسلامی چه می تواند باشد؟
امریکا و متحدانش بیش از ده سال است که با فعالیت های هسته ای رژیم برخورد جدی نداشته اند و در حقیقت به رژیم اجازه داده اند تا پایگاه های هسته ای متعددی را در سراسر ایران احداث کند و تحریم های متعدد برای جلوگیری از فعالیت های هسته ای رژیم همه سرپوشی برای نقشه ای است که به نظر می رسد برای ایران رقم زده اند. این در حالی است همچنانکه در گذشته مشاهده کرده ایم با کشور های دیگر که در همین موقعیت قرار داشتند آمریکا و متحدانش چگونه با قاطعیت و در اولین فرصت برخورد کردند. سایت هایی که هنوز بنا نشده بودند و بیم آن میرفت برای اهداف هسته ای باشد را با بمباران هوایی منهدم کردند. اما چرا با کره شمالی و رژیم اینکا را نکردند؟

اتمی شدن رژیم منجر به تحریم گسترده و صد در صدی رژیم به استثنای مواد خوراکی و دارو خواهد شد. همانگونه که کره شمالی شده است. تهدید اتمی جمهوری اسلامی در منطقه به این معنی است که امریکا و متحدانش در کشورهای حوزه ی خلیج فارس بتوانند در ازای هزینه های هنگفتی که از کشور های منطقه دریافت خواهند کرد پایگاه های دفاعی احداث کنند. آنها هرگز به عربستان و کویت و قطر و امارات و عراق و دیگر کشور های منطقه اجازه نخواهند داد تا از خود بمب اتمی داشته باشند. اما با آنها قراردادهای دفاعی نظامی بلند مدت خواهند بست که بنا بر آنها صد ها و شاید هزار ها ملیارد دلار سود مستقیم در دراز مدت وارد خزانه های امریکا و متحدانش خواهد شد. و این برنامه می تواند تا ده ها سال ادامه یابد.

جمهوری اسلامی مشمول تحریم های صد در صدی جهانی قرار خواهد گرفت و به یک کشور کاملا بسته و یک بهشت برای قاچاقچیان و یک جهنم به معنای واقعی برای ایرانیان تبدیل خواهد شد.

نفت و گاز ایران تنها درآمد های اصلی ایران، در تحریم صد در صدی و دائمی قرار خواهند گرفت. در صدی از این منابع بصورت حراج و قاچاقی صادر خواهد شد و بقیه برای مصرف داخلی قابل بهره برداری خواهد بود که بیشتر آن هم بعنوان سوخت برای تولیدات محصولاتی که کمپانی های عظیم جهانی در ایران غیر مستقیم احداث خواهند کرد و تولیدات و محصولاتشان که با سوخت مجانی و دستمزدهای ناچیز در کارخانه هایی که به نام سرداران و سردمداران و سران مافیایی رژیم ثبت شده اند برای رد گم کردن بصورت قاچاق بدون پرداخت مالیات های مشمول از بنادر جنوبی ایران وارد بازار چهانی خواهد شد. سودی که از این طریق عاید کمپانی های مافیایی امریکایی و اروپایی خواهد شد سرسام آور خواهد بود. از آنجاییکه واردات مواد خوراکی و دارو شامل تحریمات نمی شوند حفره ای ایجاد می شود که قاچاقچیان داخلی و خارجی از طریق آن محصولات خود را بصورت قاچاق از بنادر ایران صادر خواهند کرد.

اجازه دادن به جمهوری اسلامی به دست یافتن به بمب اتمی بمراتب پر سودتر است. اگر امریکا و متحدانش به سایت های هسته ای رژیم حمله کنند هزینه مالی و جانی آن بسیار بالا خواهد بود. حمله نظامی به ایران از سوی اکثر مردم دنیا شدیدا محکوم خواهد شد. اما در عوض تلاش های دیپلماتیک و نطق های تهدید آمیز آقای اوباما هزینه ای برای امریکا و متحدانش ندارد. از نظر سیاسی این تلاش آنها نیز توجیه پذیرتر و در انظار جهانیان قابل قبول تر است. اگر امریکا و متحدانش وارد هرگونه فاز نظامی با حکومت اسلامی شوند، ناچارند تا انتهای کار پیش بروند و رژیم را سرنگون کنند. هر گونه حمله نظامی به حکومت اسلامی تلاش رژیم را برای دستیابی به بمب اتمی در انظار جهانیان توجیه می کند و تحریم کردن همه جانبه رژیم برای آمریکا و متحدانش دشوارتر خواهد شد. حمله نظامی به رژیم که اکثر مردم با آن مخالفند موقعیت آنرا در داخل نیز تضعیف می کند و احتمال شورش نیز زیاد است. در هر صورت هیچ نشانه ای دیده نمی شود که آمریکا و متحدانش خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی باشند. برعکس، همه شواهد و قرائن در طی سی و پنج سال گذشته گواهی دهنده این هستند که آمریکا و متحدانش خواهان بقای رژیم هستند.

بمب اتمی حکومت اسلامی فقط به منظور حفظ بقای آن است. تهدید های حکومت اسلامی از استفاده از بمب اتمیش برای لغو تحریم ها بیشتر منجر به ایجاد ترس و وحشت در منطقه می شود که پاسخ آن هم پایگاه های نظامی بیشتر در منطقه خواهد بود. یعنی سود و منفعت بیشتر برای امریکا و متحدانش. تحریم های همه جانبه و صد درصدی همچنان باعث وخیمتر شدن اوضاع اقتصادی کشور خواهد شد. جمهوری اسلامی هیچ منبع درآمدی نخواهد داشت. در آمد های حاصله از تولیدات قاچاق پاسخگوی نیاز های کشور همزمان با طمع سیری ناپذیر مافیاهای داخلی و خارجی نخواهد بود. تحریم های همه جانبه یعنی هیچ کارخانه ای یا مراکز تولید اتی بصورت رسمی و شفاف قادر به کار نخواهند بود. اکثر سود هر آنچه که در بهشت قاچاقچیان بصورت پنهانی تولید و کسب می شود مستقیم وارد جیب های گشاد مافیاهای گوناگون می شود. فلاکت و بدبختی و ورشکستگی کامل اقتصادی فقط گریبانگیر 75 میلیون ایرانی به استثنای چند صد هزار نفر دست اندرکاران و آقازاده ها خواهد شد. بیت رهبری از هم اکنون درآمد های آتی خود را تضمین کرده است. بندر های ایران در حال حاضرمجرای ورود و خروج اجناس قاچاق اند و دایر و فعالند. به احتمال زیاد هر گروه مافیایی رژیم برای خود یک بندر خصوصی واردات و صادرات اجناس قاچاق بنا خواهد کرد.

با کوچکترین اعتراضات مردم با شدیدترین و وحشی ترین نوع ممکن برخورد خواهد شد. هم اکنون اعدام های جمعی در ملاء عام بطور روزمره صورت می گیرند. بعد از اتمی شدن رژیم بدلایل تحریم های گسترده، اینترنت در ایران کاملا قطع و هیچ گونه اطلاعات تایید شده از ایران خارج نخواهد شد. ایران بدلیل تحریمات گسترده کاملا به یک کشور بسته و غیر قابل دسترس تبدیل خواهد شد. نقض حقوق بشر در حال حاضر بسیار گسترده است و جمهوری اسلامی یکی از بدترین و نقض کننده ترین حقوق بشر در دنیا است و هیچ دولتی به صورت جدی به این جنایات رژیم اشاره نمی کند. بعد از اتمی شدن و تحریم کامل رژیم روند نقض حقوق بشر و اعدام ها در ملاء عام تا جایی پیش خواهد رفت که دیگر هیچکس جرات کوچکترین اعتراضی را نداشته باشد.

هیچ کشور اسلامی بغیر از احتمالا یک یا دو کشور، جمهوری اسلامی و خامنه ای را به عنوان رهبر خود قبول ندارند. ایران تنها کشور شیعه در منطقه است. و در دیدگاه دیگر مسلمانان، شیعیان کافر اند. بنابراین بمب اتمی رژیم منجر به رهبری 57 کشور مسلمان جهان نخواهد شد. این یکی از دلایلی است که دستیابی رژیم به بمب اتمی تا آنجاییکه به آمریکا و متحدانش مربوط می شود معادلات سیاسی و تسلط آنها به جهان را بر هم نمی زند و بنابراین اجازه دادن به حکومت اسلامی شیعه خامنه ای به دستیابی به بمب اتمی برای منافع آمریکا و متحدانش بی خطر است.

با تحریم شدن همه جانبه، دست رژیم از دخالت در کشور های منطقه نیز بریده خواهد شد. این هم یکی از مزایای تحریم همه جانبه و گسترده رژیم است که آمریکا و متحدانش از آن استقبال می کنند.

آیا رژیم از بمب اتمی خود استفاده خواهد کرد؟
هیچ کشوری که بمب اتمی دارد به استثنای آمریکا از بمب اتمی استفاده نکرده است. جمهوری اسلامی هم استفاده نخواهد کرد. در هر حال حکومت اسلامی نمی تواند از بمب خود استفاده کند. آن بمب هرگز به زمین نخواهد نشست. زیرا که آمریکا و متحدانش در منطقه سپر های حفاظتی با هزینه های هنگفت که از خزانه کشور های منطقه باید پرداخت شود احداث خواهند کرد.

نتیجه

آمریکا و متحدانش فقط حافظ منافع سیاسی و اقتصادی خود در منطقه هستند. آنها طی سی و پنج سال اخیر بخوبی نشان داده اند که حقوق انسانی ایرانیان برای آنها در الویت قرار ندارد. بقای رژیم با تحریم های گسترده بیشتر در راستای منافع آنها است. تحریم کامل رژیم هدف نهایی آنهاست. با تحریم صد درصدی رژیم و تبدیل شدن رژیم به یک تهدید جدی در منطقه آنها می توانند سود بیشتری ببرند. رژیم گرچه یاغی است اما قابل کنترل است زیرا که متشکل شده است از مافیاهای پولدوست گوناگون که فقط بفکر سوداگری هستند و در وطن فروشی و خیانت به کشور و مردمشان نظیر ندارند. توافقنامه ننگین هسته ای بین حکومت اسلامی و گروه 1+5 چراغ سبزی است تا خامنه ای برای ساختن اولین بمب هسته ای خود وقت کافی داشته باشد.

این سناریویی است که متاسفانه احتمال وقوعش بسیار زیاد است. حکومت اسلامی اتمی یعنی تبدیل شدن ایران به یک جهنم واقعی برای 95% مردم ایران برای سالهای دراز در پیش روی. من امیدوارم که این سناریو از بیخ و بن غلط باشد و هیچکدام از اینها به واقعیت نپیوندد. من امیدوارم که رژیم واقعا خواهان متوقف کردن فعالیت های هسته ای اش باشدو این توافقنامه برای جلوگیری از دستیابی رژیم به بمب اتمی باشد.

هم میهن من در داخل و خارج از ایران
هم میهنی که در این رژیم مسئولیت و مقامی داری

آنچه مسلم است سرنوشت ما و فرزندان ما و نسل های آینده ما در دست مشتی سوداگر و سود جو و وطن فروش و خائن و نادان قرار گرفته است. به آنها اجازه ندهیم چنین سرنوشتی را برای ما رقم بزنند. ما باید تمام تلاش خود را بکنیم تا این سناریو بوقع نپیوندد. ما باید با هم متحد شده واجازه ندهیم رژیم به بمب اتمی خود دسترسی پیدا کند. ما باید برای بدست آوردن حقوق بشری خود و حقوق شهروندی خود تمام تلاش خود را بکار گیریم و این سوداگران و خائنان به میهن را برای همیشه از سرزمین پاک میهنمان ایران محو کنیم.

About arianzolfaghari

I am journalist/Photograph from Iran.

گفت‌و‌گو‌ها

1 پاسخ به ‘توافقنامه هسته ای یا چراغ سبز دیگر به خامنه ای برای دستابی به بمب اتمی توسط 1+5

 1. برادر من مگر کشک است؟اسراییل 280 موشک مجهز به کلاهک هسته ای دارد که بمحض اولین ازمایش هستهای به سمت تهران شلیک و جنگ سوم جهانی را اغاز خواهد کرد از سوی دیگر اگر به فرض محال چنین امری صورت گیرد کشورهای عربی با قطع نفت گلوی امریکا را چنان خواهند فشرد که بحران اقتصادی امریکا را ناگزیر از حمله ای کامل و زمینیو با قصد اشغال کامل به ایران خواهد کرد از سوی دیگر بگمانم متن قرارداد را به درستی نخوانده اید: هر نوع تاخیر و کارشکنی با واکنش سریع و بسیار شدید در تحریم ها روبرو خواهد شد
  خیر دوست عزیز مطمئن باشید که وضع ایران در استراتژیک ترین منطقه دنیا با کره شمالی دور افتاده از زمین تا اسمان تفاوت دارد این اشتباهی بود که خامنه ای هم مرتکب شد و ده سال پیش در جمعی از نظامیان خواست که مثل کره شمالی به بمب اتم بیندیشند و نتیجهان مسدود شدن همه دارایی های شخصی وی شد
  از سوی دیگر واقعا اگر ایرا میتوانست حتی با همین شرایط جهنمی به قدرت نظامی هسته ای دست یابد ما میبایست از ان حمایت میکردیم چرا که در ان صورت قربانی شدن نسل ما برای همیشه تهدید های موجودات عفنی مثل اعراب سوری و عراقی و دزد های باکو و روس ها را از تمامیت ارضی ایران برمید اشت
  دوست عزیز علت مخالفت شدید وطن دوستان ایرانی با برنامه نظامی هسته ای غیر قابل اجرا بودن ان است وگرنه همدوستان دموکراسی خود را با وجود اینهمه قومیت ها زبانها و دینهای مختلف و در حال فقر کامل در پناه سپر اتمی خود حفظ کرد و در ذهن مردم ایران همواره باید دستیابی به این قدرت بازدارنده در شرایط مناسب باقی بماند
  مبادا دشمنی شما با رژیم به همراهی شما با دشمنان ایران منتهی گردد

  Posted by ramtin gartavardin | نوامبر 28, 2013, 7:42 ق.ظ.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نشان‌وارهٔ WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s

آرشیو اخبار روز لطفا روی تاریخ روز کلیک کنید

نوامبر 2013
د س چ پ ج ش ی
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

آمار بینندگان وب نوشت

 • 321,444 آمار کل بازدیدکنندهاتا این لحظه

مصاحبه آرین میرذوالفقاری با تلويزيون زندانيان سياسى- ويژه اول مى و كارگران زندانى- ٢۸اوريل ٢٠١٣

آرین میرذوالفقاری: تنها به آزادی وطنم می اندیشم .

برای مشترک شدن در این وب‌نوشت از راه رایانامه و دریافت آگاه‌سازی درباره‌ی نوشته‌های تازه، رایانشانی خود را وارد نمایید.

به 5,072 مشترک دیگر بپیوندید

آرین میرذوالفقاری :سه شنبه های اعتراضی در مقابل سفارت ننگین جمهوری اسلامی در استکهلم

آتش زدن عکس خامنه ای و خمینی استکهلم توسط مخالفین جمهوری اسلامی جمعه ۱۴ ژوئن ۲۰۱۳

آرین میرذوالفقاری : مراسم باشکوه روز جهانی کارگر ، یک مای ، سوئد 2013

مصاحبه آرین میر ذو لفقاری با مردم تی وی

تظاهرات جهانی جهت آزادی زندانیان سیاسی 5 نوامبر 2011

به فیس بوک من خوش امدید

لطفا از فیس بوک من دیدن فرمائید

صفحه تویتر من

ما را در تویتر دنبال کنید

یوتیوب من دیدن فرمائید

اخرین خبرهای ایران

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: